Partner w biznesie

KONTAKT

bhp@elitesupport.pl

Tel. 48 602 889 875

 

 

Social Media

Jak to wreszcie jest z tym BHP dla podwykonawców i zleceniobiorców? Szkolić - nie szkolić?
 
Co do zasady w przypadku wykonywania stałych usług zleceniobiorcy np. jako pracownik produkcji, sprzedawca czy pomoc kuchenna zastosowanie ma art. 304 Kodeksu Pracy. Pracodawca powinien zapewnić odpowiednie bezpieczne warunki pracy. Jednocześnie zleceniobiorca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą na rzecz zleceniodawcy powinna stosować się do art. 211 Kodeksu Pracy, zatem powinna brać udział w szkoleniach BHP jeśli takie są przewidziane.
 
A co w takim razie z serwisami np. z serwisem sprzątającym, gdzie dane pracowników lub zleceniobiorców przechowuje firma zewnętrzna z którą nasza firma ma podpisany kontrakt na usługi porządkowe?
 
Wówczas najlepiej jest opracować własne oświadczenie dla firm zewnętrznych, gdzie właściwy pracodawca "serwisantów" zapewni, że jego pracownicy/ zleceniobiorcy są przeszkoleni pod kątem BHP, przebadani profilaktycznie oraz zapoznani z ryzykiem zawodowym. Jesteśmy wówczas zgodni z RODO, ponieważ dane są przechowywane u właściwego pracodawcy lub zleceniodawcy, z którym dana osoba ma bezpośrednio podpisaną umowę.
 
Zawsze także możemy wykonać wstępne szkolenie BHP we własnym zakresie specyficzne dla naszych potrzeb.
 
Autor: Małgorzata Kelner

Podwykonawcy - szkolić czy nie szkolić?