Partner w biznesie

KONTAKT

bhp@elitesupport.pl

Tel. 48 602 889 875

 

 

Social Media

W praktyce mamy często do czynienia z nazwami stanowisk takimi jak:
Specjalista ds. BHP i ppoż.; Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska itd.
 
Rozporządzenie z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w § 2. punt 2. wskazuje na to, że:
 
"Służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 23711 § 1 Kodeksu pracy."
 
Zatem chcąc obciążyć pracownika Służby BHP innymi obowiązkami niż wymienione w wyżej wymienionym Rozporządzeniu należy zawrzeć z pracownikiem osobną umowę o pracę. Może to być w zależności od wielkości zakładu 3/4 etatu jako Specjalista ds. BHP oraz 1/4 Inspektor ochrony ppoż.
Pamiętać należy jednak o zapisach rozporządzenia:
 
§ 1. "3. Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.
4. Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników."
 
Autor: Małgorzata Kelner

Czy stanowisko Specjalisty ds. BHP można łączyć z innym zakresem obowiązków w ramach jednej umowy?